PRTG สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังระบบฐานข้อมูล (PR
  TH | EN

     
PRTG สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังระบบฐานข้อมูล (PRTG for database monitoring)

               ระบบฐานข้อมูลถือเป็นหนึ่งในระบบประเภท Mission Critical ขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การเฝ้าระวังสถานะการทำงานของระบบฐานข้อมูลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรพึงกระทำ

  
                   PRTG Database Monitoring เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับติดตามและเฝ้าระวังการทำงานของระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสถานะผิดปกติของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การทำงานของหน่วยความจำ การตั้งค่าที่ผิดไปจากมาตรฐาน รวมไปถึงสถานะการทำงานของฐานข้อมูลเอง เหล่านี้ช่วยลดการเกิด Downtime และเพิ่มความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

                   PRTG Database Monitoring รองรับการทำงานร่วมกับ Oracle SQL, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL และระบบฐานข้อมูลชั้นนำอื่นๆ โดยสามารถเฝ้าติดตามสถานะการทำงานของทุกระบบฐานข้อมูลได้แบบรวมศูนย์ภายในหน้าจอเดียว ซึ่งช่วยลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และร่นระยะเวลาในการตอบสนองเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
   
 
โดยเหตุผลที่ควรใช้ PRTG ในการติดตามและเฝ้าระวังระบบฐานข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
 
     
   1)      ให้ข้อมูลภาพรวมที่ชัดเจน โดย PRTG จะทำการแสดงข้อมูลบน Dashboard ตลอดช่วงเวลาการทำงานของระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถทำให้ติดตามการพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา  
   
  2)      มุมมองในรายละเอียดที่หลากหลาย โดย PRTG สามารถระบุชุดของข้อมูล ( data set ) ในการติดตามได้ซึ่งแตกต่างจากการใช้เครื่องมือการติดตามของยี่ห้ออื่นๆ เนื่องจาก PRTG เองมี sensor สำหรับการติดตามชุดข้อมูลหลายรูปแบบ โดยชุดข้อมูลอาจจะมาจาก database ticket หรือจาก online shop เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับให้เหมาะกับกระบวนทางธุรกิจของผู้ใช้งานเอง  
     
   3)      มีรูปแบบรายงานส่วนตัว สามารถออกรูปแบบรายงานในส่วนเฉพาะของการติดตามฐานข้อมูล หรือ นำไปรวมกับรูปแบบรายงานแบบอื่นๆ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
     
   4)      รองรับการติดตามระบบฐานข้อมูลจากหลากหลายค่ายผู้ผลิต ดังข้อมูลข้างต้น โดยหากระบบฐานข้อมูลไม่อยู่ใน list  ผู้ใช้งานสามารถลองปรับใช้ ADO SQL Sensor ในการติดตามระบบฐานข้อมูลในบางค่ายผู้ผลิตได้  
     
   5)      สามารถติดตามในระดับภาพรวมได้ ด้วย Dashboard ของ PRTG ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นการทำงานภาพรวมทั้งหมดของระบบเครือข่าย  
     
     
     
   
     
 
 
 
     
   รายละเอียดเพิ่มเติม  
   https://www.paessler.com/database-monitoring  
   https://www.paessler.com/sql-server-monitoring  
     
     
   
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือ ITE จับมือเป็น Silver Partner กับ Paessler ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ PRTG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านการจัดหาโซลูชัน IT ระดับ Enterprise-class แบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถของ PRTG ครบทุกรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถให้บริการโซลูชันของ PRTG แก่องค์กรในประเทศไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ และคืนผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ที่สนใจโซลูชันของ PRTG สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ support.th@ite-intl.com หรือโทร 0-2714-0088 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ite-th.co.th/
 
     
   
หมายเหตุ :
* อุปกรณ์ที่รองรับควรมีการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อน
** สามารถตรวจสอบ software database compatible lists ทีรองรับกับผู้ให้บริการอีกครั้ัง
 
 
 

   

   
 
     
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 64