PRTG สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังการทำ QoS ของ VoIP
  TH | EN

     
PRTG สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังการทำ QoS ของ VoIP

        ปัจจุบันการสื่อสารผ่านทาง VoIP ( Voice Over Internet Protocol ) กลายเป็นมาตรฐานทางการคุยผ่านโทรศัพท์สำหรับองค์กรระดับกลางและกลุ่มคนทั่วไปในหลายๆที่ เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและการติดตั้งค่าต่างๆทำได้ง่ายและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยคลื่นเสียงจะถูกแปลงให้กลายเป็นระบบดิจิตอลและส่งผ่านไปยังการเชื่อมต่อโครงข่ายเนตเวิร์กและประกอบกลับเป็นคลื่นเสียงอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะถูกรบกวนให้ทำงานผิดปกติ เช่น ชุดข้อมูลถึงช้ากว่าปกติ มีการทำซ้ำของชุดข้อมูล หรือชุดคำสั่งผิดพลาด เป็นต้น
 
ถึงแม้ว่าความแปรปรวนของคุณภาพการให้บริการของระบบเครือข่ายอันเนื่องมาจาก Delay หรือ Packet Loss จะส่งผลกระทบต่อบริการที่ใช้โปรโตคอล TCP เช่น เว็บและอีเมล เพียงเล็กน้อย แต่บริการที่ใช้ UDP* อย่าง VoIP และ Video Streaming นั้น ความเสถียรของการรับส่งข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่ง PRTG สามารถติดตามคุณภาพการให้บริการ (QoS) บนระบบเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน VoIP ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น Jitter, Packet Delay Variation (PDV), Lost Packets, Out-of-order Packets และ Duplicated Packets
 
     
 
    PRTG พร้อมให้บริการเซ็นเซอร์ 4 ประเภทสำหรับติดตามคุณภาพการให้บริการ ได้แก่
  • QoS Sensor: ตรวจสอบตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VoIP โดยใช้วิธีทดสอบคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่าง 2 จุด
  • QoS Round Trip Sensor: ตรวจสอบตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VoIP โดยใช้วิธีทดสอบคุณภาพของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง
  • Cisco IP SLA Sensor: ตรวจสอบตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VoIP ผ่านทางผลลัพธ์ IP SLA ที่ได้จากอุปกรณ์ Cisco 
  • SNMP Cisco CBQoS Sensor: ตรวจสอบตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VoIP โดยใช้ Cisco CBQoS 
 
     
 
      และหนึ่งใน Parameter ที่จะใช้วัดประสิทธิภาพของ VoIP ที่ใช้ ที่ทาง PRTG มีให้คือ Parameter ที่ชื่อว่า MOS ( Mean Opinion Score ) โดย MOS จะทำหน้าที่จัดลำดับคุณภาพของการ call ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยระดับสูงสุดแสดงถึงคุณภาพที่ดีกว่า ซึ่งเป็นการรวม Parameter ต่างๆมาสรุปในตัวเดียว ทำให้ผู้ให้บริการ หรือ ฝ่าย IT หรือ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพมองภาพรวมการให้บริการ VoIP ได้กว้างและเร็วขึ้น เพื่อทำการปรับปรุงได้ทันท่วงที
 
 

 
 
หมายเหตุ
*UDP Protocol ย่อมาจาก User Datagram Protocol เป็นการส่งข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันการรับส่งข้อมูล คือ ผู้ส่งไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลได้ถึงผู้รับแล้วหรือไม่  อ้างอิงจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
 
 
     
 
                                                ภาพแสดงการเชื่อมต่อของระบบโครงข่ายการเฝ้าระวัง QoS ของระบบ VoIP                                              
 
     
   
 

   

   
 
     
 
Home | About Us | Service & Solution | Our Success | Partners | Career | Contact Us | Site Map
บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จำกัด
www.ite-th.co.th
Current Pageid = 70